Värna om miljön med bilåtervinning

När din bil kört sina sista mil och det är dags att ta farväl kan det vara bra att veta att du kan göra en god gärning för miljön, naturen och kommande generationer. Många av bilens delar är nämligen inte oanvändbara, trots att din bil är det. Det finns en mängd metaller och vätskor som kan användas igen. Därför är det viktigt att välja ett bilskrotningsföretag som värnar om sina kunder och som tar ansvar för jorden i framtiden.

System för laddstationer elbilar

Skrota bilen med miljöriktig skrotning
Det finns en mängd åtgärder som kan göras för att omhänderta gamla bilar på ett miljöriktigt sätt. Ett exempel är att återvinna och återanvända vätskor som bensin, olja, bromsvätska, spolarvätska och glykol när bilen dräneras och tömts. Ett annat exempel är att smälta ner och sortera material till ursprungliga råvaror när bilen demonterats, miljöbehandlats, pressats den ihop och skickats iväg för fragmentering.

Miljöcertifierad bildemontering
På tre platser runt om i Stockholm finns Bilskrotarna AB, en av Sveriges ledande bilskrotare som tar väl hand om dig och och din bil när den kört sin sista runda. Företaget har en lång erfarenhet inom branschen och strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras. Därför satsar de mycket på miljöriktig skrotning. Företaget vill förbättra miljöprestandan och arbetar aktivt med ett miljötänk. Bilskrotarna säkerställer att både vätskor och bildelar återvinns, smälts ner och återanvänds. Företaget har medlemskap i Sveriges bilskrotares Riksförbund samt Bilretur. Medlemskapet i Bilretur bekräftar att Bilskrotarna är godkända mottagare av uttjänta fordon enligt gällande EU direktiv. Företaget är dessutom miljöcertifierat enligt det ledande miljöledningssystemet IOS 14001:2004.

Att tänka på
När du ska skrota din bil är det viktigt att du tar med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 och samt din legitimation. Om du saknar det senast utfärdade registreringsbevis del 2 kan du beställa ett nytt på Transportstyrelsens webbplats eller på telefon 0771-25 25 25. Du kan själv välja om du vill lämna in bilen själv på någon av företagets mottagningsanläggningar eller om du vill att företaget ska hjälpa dig att hämta upp din bil.